Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Område Løgumkloster og Toftlund

Område Løgumkloster og Toftlund består af 8 filialer; Markledets børnehave i Løgumkloster, Bedsted Børnecenter, Havbrisen i Ballum, Visby Børnehus, Humlebo i Bredebro, Øster Højst Børnehus, Høllevang i Toftlund og Børnegården i Toftlund. – Områdeleder for alle 8 filialer er Yvonne Fogsgaard Seibt. 

Alle 8 filialer er integrerede institutioner med børn i alderen 0-6 år. Vi har et fælles pædagogisk grundlag og et fælles værdisæt for forældresamarbejde samlet for hele området, men alligevel er hver filial unik i forhold til antal af børn, de fysiske rammer og indretning, samt den daglige struktur. Dette kan du læse mere om under hver enkelt filial.

Filialerne ligger alle med adgang til dejlig natur, hvad enten det er skov, vand og/eller grønne områder. Vi har ligeledes både cykler og busser, som giver flere muligheder for at komme længere omkring, hvor vi kan udforske forskellige læreplanstemaer, skiftende årstider og få nogle skønne og lærerige oplevelser. 

Vi gør brug af lokale spejderhytter, haller og inddrager på forskellig vis lokalområdet i dagligdagen. 

Alle filialer har deres traditioner og fælles arrangementer. Vi har ca. 20 dage om året, hvor vi har sampasning på tværs af hele området fordelt på 2 filialer. Det går på skift fra år til år, hvilket der holder åbent. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og har etableret forældreråd i hver filial. Ligeledes har vi en områdebestyrelse som repræsenterer hele Område Løgumkloster og Toftlund. Se mere om dette under punktet områdebestyrelse.   

Vi arbejder løbende med pædagogisk dokumentation og benytter kompetencehjul som et redskab for at vurdere vores læringsmiljøer og børnenes udbytte heraf. 1 gange årligt laves disse kompetencehjul på alle børn for at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi har fokus på læring gennem hele dagen og er optaget af, at de rette læringsrum, inde som ude, er tilstede, således at hver enkelt barn udnytter deres potentiale bedst muligt. Dette står nærmere beskrevet ved hver filial under punktet ”Den styrkede læreplan”. 

I området har vi ligeledes et ressource team tilknyttet. Det er fagpersoner, som på forskellig vis bistår med faglig sparring, praktiske tiltag i den pædagogiske praksis, og som ligeledes kontinuerligt er rundt i filialerne og sammen med det pædagogiske personale igangsætter forskellige sprogindsatser.

Foruden disse samarbejder vi ligeledes med PPR og sagsbehandlere på forskellig vis. 

Vi arbejder med overgange, både med dagplejen, skolerne og institutionerne imellem. Ligeledes har vi flere steder ordninger med gæstedagpleje i småbørnsgrupperne.