Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Humlebo - om os

Legende børn

Børnehuset Humlebo er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Her er plads til 12 småbørn og 70 børnehavebørn.

Vi er et børnehus med beliggenhed tæt på skole og købmand. Vi kan nemt komme rundt i nærområdet, da vi ligger i et lille bysamfund med togforbindelse til både syd og nord.

Humlebo ligger i et dejligt stort hus, hvor børnene i børnehavegruppen er aldersopdelt med 2 grupper af børn på 3 til 4 år og en gruppe med børn på 5 år. Småbørnsgruppen med plads til 12 børn er i alderen 0 til 3 år. Desuden er vi gæsteplejere for dagplejen i Bredebro.

Vores udendørs arealer er fantastiske. Stor med mange legemuligheder, mange sandkasser, en bålplads, stor kælkebakke samt asfaltkørebane til vores cykler.

Vi har skolen som nærmeste nabo og har et godt samarbejde med dem.  Vi bruger blandt andet deres gymnastiksal og bliver inviteret til forskellige arrangementer. Vi er desuden i tæt samarbejde ved overgange fra børnehave til skole.

Vi arbejder ud fra en struktureret hverdag med fokus på børns leg og medbestemmelse. Herudfra tilrettelægges forskellige aktiviteter. Ved opstart i Humlebo lægger vi vægt på samarbejdet med forældrene ved at afholde opstartssamtaler og tilrettelægge overgange til hertil. Vi har samarbejde med dagplejen, som blandt andet indeholder besøg i børnehuset en gang om måneden med særlig fokus på de børn, som skal starte. Ved overgange fra småbørnsgruppen til børnehaven holder vi en overgangssamtale med forældrene og perso-nalet i børnehaven, hvor der snakkes gensidige forventninger og opstart.

I ferieperioder har vi sampasning med 2 andre institutioner i området. Sampasning går på skift.

Vores åbningstid er mandage til torsdage kl. 6.15 – 16.45 og fredage kl. 6.15 – 16